Bộ dụng cụ xây lát gạch nhẹ

bộ dụng cụ xây lát gạch nhẹ


Bộ dụng cụ ốp lát gạch nhẹ bàn xoa bọt biển
Kích thước : 270mm x 130mm
Chất liệu : Tay cầm bằng nhựa, bề mặt gắn lớp xốp dày 30mm
Công dụng: Bàn xoa bọt biển dùng để vệ sinh mặt đá sau khi được ốp lát. Bạn chỉ cần làm ướt mặt bông và lau đều theo 1 chiều nhất định lên bề mặt gạch, đá vừa ốp lát. Bàn xoa xốp còn tạo những góc cạnh căn ke cho bạn những đường nét hoàn mỹ.
Xuất xứ: Việt Nam
Hãng sản xuất:Đại Lâm JSC

Bàn xoa bọt biển


Bộ dụng cụ xây lát gạch nhẹ

bộ dụng cụ xây lát gạch nhẹ


Bộ dụng cụ ốp lát gạch nhẹ bàn xoa bọt biển
Kích thước : 270mm x 130mm
Chất liệu : Tay cầm bằng nhựa, bề mặt gắn lớp xốp dày 30mm
Công dụng: Bàn xoa bọt biển dùng để vệ sinh mặt đá sau khi được ốp lát. Bạn chỉ cần làm ướt mặt bông và lau đều theo 1 chiều nhất định lên bề mặt gạch, đá vừa ốp lát. Bàn xoa xốp còn tạo những góc cạnh căn ke cho bạn những đường nét hoàn mỹ.
Xuất xứ: Việt Nam
Hãng sản xuất:Đại Lâm JSC
Đọc thêm..

Kích thước: 200 mm 
Răng tam giác 15mm x 15mm
Chất liệu:  Cán nhựa, tôn Nhật mềm, dày 1mm, mạ kẽm
Công dụng:Bay xây gạch nhẹ  Dùng cho việc lấy vữa, gạt, xây các công trình sử dụng gạch không nung rộng 20cm.Răng cưa hình tam giác dùng để xây vữa MC25 Bút sơn hoặc xi măng cát.
Xuất xứ: Việt Nam

Bay xây gạch nhẹ (Mã sp: BTG200)


Kích thước: 200 mm 
Răng tam giác 15mm x 15mm
Chất liệu:  Cán nhựa, tôn Nhật mềm, dày 1mm, mạ kẽm
Công dụng:Bay xây gạch nhẹ  Dùng cho việc lấy vữa, gạt, xây các công trình sử dụng gạch không nung rộng 20cm.Răng cưa hình tam giác dùng để xây vữa MC25 Bút sơn hoặc xi măng cát.
Xuất xứ: Việt Nam

Đọc thêm..
Bay xây gạch nhẹ (Mã sp: BTG150)

Kích thước: 150mm
Răng tam giác 15mm x 15mm
Chất liệu: Cán nhựa, tôn Nhật mềm, dày 1mm, mạ kẽm
Công dụng: Bay xây gạch nhẹ BTG150 Dùng cho việc lấy vữa, gạt, xây các công trình sử dụng gạch không nung rộng 15cm .Răng cưa hình tam giác dùng để xây vữa MC25 Bút sơn hoặc xi măng cát.
Xuất xứ: Việt Nam

Bay xây gạch nhẹ (Mã sp: BTG150)

Bay xây gạch nhẹ (Mã sp: BTG150)

Kích thước: 150mm
Răng tam giác 15mm x 15mm
Chất liệu: Cán nhựa, tôn Nhật mềm, dày 1mm, mạ kẽm
Công dụng: Bay xây gạch nhẹ BTG150 Dùng cho việc lấy vữa, gạt, xây các công trình sử dụng gạch không nung rộng 15cm .Răng cưa hình tam giác dùng để xây vữa MC25 Bút sơn hoặc xi măng cát.
Xuất xứ: Việt Nam

Đọc thêm..

Kích thước: 100mm
Răng tam giác 15mm x 15mm
Chất liệu: Cán nhựa, tôn Nhật mềm, dày 1mm, mạ kẽm
Công dụng:Bay xây gạch nhẹ BTG100 Dùng cho việc lấy vữa, gạt, xây các công trình sử dụng gạch không nung rộng 15cm .Răng cưa hình tam giác dùng để xây vữa MC25 Bút sơn hoặc xi măng cát
Xuất xứ: Việt Nam


Bay xây gạch nhẹ (Mã sp: BTG100)


Kích thước: 100mm
Răng tam giác 15mm x 15mm
Chất liệu: Cán nhựa, tôn Nhật mềm, dày 1mm, mạ kẽm
Công dụng:Bay xây gạch nhẹ BTG100 Dùng cho việc lấy vữa, gạt, xây các công trình sử dụng gạch không nung rộng 15cm .Răng cưa hình tam giác dùng để xây vữa MC25 Bút sơn hoặc xi măng cát
Xuất xứ: Việt Nam


Đọc thêm..

Kích thước: 80mm
Răng tam giác 15mm x 15mm
Chất liệu: Cán nhựa, tôn Nhật mềm, dày 1mm, mạ kẽm
Công dụng:Bay xây gạch nhẹ BTG800 Dùng cho việc lấy vữa, gạt, xây các công trình sử dụng gạch không nung rộng 8cm.Răng cưa hình tam giác dùng để xây vữa MC25 Bút sơn hoặc xi măng cát.
Xuất xứ: Việt Nam


Bay xây gạch nhẹ (Mã sp: BTG80)


Kích thước: 80mm
Răng tam giác 15mm x 15mm
Chất liệu: Cán nhựa, tôn Nhật mềm, dày 1mm, mạ kẽm
Công dụng:Bay xây gạch nhẹ BTG800 Dùng cho việc lấy vữa, gạt, xây các công trình sử dụng gạch không nung rộng 8cm.Răng cưa hình tam giác dùng để xây vữa MC25 Bút sơn hoặc xi măng cát.
Xuất xứ: Việt Nam


Đọc thêm..
bay xây gạch nhẹ ba250


Kích thước: 250mm
Răng hình thang 8mm x 8mm
Chất liệu:Cán nhựa, tôn Nhật mềm, dày 1mm, mạ kẽm
Công dụng: dùng cho việc lấy vữa, gạt, xây các công trình sử dụng gạch không nung rộng 25cm.Răng cưa tạo rãnh làm tăng đến 90% khả năng bám dính của của vữa lên bề mặt gạch, tăng tuổi thọ kết cấu, tăng độ bền vững cho công trình.
Xuất xứ: Việt Nam

Bay xây gạch nhẹ (Mã sp: BA250)

bay xây gạch nhẹ ba250


Kích thước: 250mm
Răng hình thang 8mm x 8mm
Chất liệu:Cán nhựa, tôn Nhật mềm, dày 1mm, mạ kẽm
Công dụng: dùng cho việc lấy vữa, gạt, xây các công trình sử dụng gạch không nung rộng 25cm.Răng cưa tạo rãnh làm tăng đến 90% khả năng bám dính của của vữa lên bề mặt gạch, tăng tuổi thọ kết cấu, tăng độ bền vững cho công trình.
Xuất xứ: Việt Nam
Đọc thêm..
Bay Xây Gạch Nhẹ BA200


Kích thước: 200mm
Răng hình thang 8mm x 8mm
Chất liệu:&nbsp; Cán nhựa, tôn Nhật mềm, dày 1mm, mạ kẽm<
Công dụng: Bay xây gạch nhẹ dùng cho việc lấy vữa, gạt, xây các công trình sử dụng gạch không nung rộng 20cm.Răng cưa tạo rãnh làm tăng đến 90% khả năng bám dính của của vữa lên bề mặt gạch, tăng tuổi thọ kết cấu
tăng độ bền vững cho công trình
Xuất xứ: Việt Nam

Bay Xây Gạch Nhẹ BA200

Bay Xây Gạch Nhẹ BA200


Kích thước: 200mm
Răng hình thang 8mm x 8mm
Chất liệu:&nbsp; Cán nhựa, tôn Nhật mềm, dày 1mm, mạ kẽm<
Công dụng: Bay xây gạch nhẹ dùng cho việc lấy vữa, gạt, xây các công trình sử dụng gạch không nung rộng 20cm.Răng cưa tạo rãnh làm tăng đến 90% khả năng bám dính của của vữa lên bề mặt gạch, tăng tuổi thọ kết cấu
tăng độ bền vững cho công trình
Xuất xứ: Việt Nam
Đọc thêm..

Kích thước: 150mm
Răng hình thang 8mm x 8mm
Chất liệu:Cán nhựa, tôn Nhật mềm, dày 1mm, mạ kẽm
Công dụng:Bay xây gạch nhẹ dùng cho việc lấy vữa, gạt, xây các công trình sử dụng gạch không nung rộng 15cm.Răng cưa tạo rãnh làm tăng đến 90% khả năng bám dính của của vữa lên bề mặt gạch, tăng tuổi thọ kết cấu, tăng độ bền vững cho công trình.
Xuất xứ: Việt Nam

Bay xây gạch nhẹ (Mã sp: BA150)


Kích thước: 150mm
Răng hình thang 8mm x 8mm
Chất liệu:Cán nhựa, tôn Nhật mềm, dày 1mm, mạ kẽm
Công dụng:Bay xây gạch nhẹ dùng cho việc lấy vữa, gạt, xây các công trình sử dụng gạch không nung rộng 15cm.Răng cưa tạo rãnh làm tăng đến 90% khả năng bám dính của của vữa lên bề mặt gạch, tăng tuổi thọ kết cấu, tăng độ bền vững cho công trình.
Xuất xứ: Việt Nam

Đọc thêm..

Kích thước: 100mm
Răng hình thang 8mm x 8mm
Chất liệu: Cán nhựa, tôn Nhật mềm, dày 1mm, mạ kẽm
Hãng Sản Xuất:Đại Lâm
Xuất xứ: Việt Nam
Công dụng: dùng cho việc lấy vữa, gạt, xây các công trình sử dụng gạch không nung rộng 20cm, 15cm, 10cm.Răng cưa tạo rãnh làm tăng đến 90% khả năng bám dính của của vữa lên bề mặt gạch, tăng tuổi thọ kết cấu, tăng độ bền vững cho công trình.

Bay xây gạch nhẹ (Mã sp: BA100)


Kích thước: 100mm
Răng hình thang 8mm x 8mm
Chất liệu: Cán nhựa, tôn Nhật mềm, dày 1mm, mạ kẽm
Hãng Sản Xuất:Đại Lâm
Xuất xứ: Việt Nam
Công dụng: dùng cho việc lấy vữa, gạt, xây các công trình sử dụng gạch không nung rộng 20cm, 15cm, 10cm.Răng cưa tạo rãnh làm tăng đến 90% khả năng bám dính của của vữa lên bề mặt gạch, tăng tuổi thọ kết cấu, tăng độ bền vững cho công trình.

Đọc thêm..

Tư vấn thiết kế nhà

Bộ dụng cụ xây gạch nhẹ